Kezdőlap Könyvek Tanulmányok Bibliográfia Florilegium

 

 

 TANULMÁNYOK

 

 

Nyomtatás esetén a pdf-dokumentumoknak csak a szöveges része fog látszani,

színes hátterük, illetve a lapokon található keret nem jelenik meg a nyomtatott változatban.

 

 

 

Srí Arulparánanda Szvámigal és a meg nem különböztetés bölcsessége

Életünk (Szombathely) 2019/1 (LVII. évf.) 60–84. és 2019/2 (LVII. évf.) 6–35.

Arunachalam Ponnambalam Ramanatham Ponnambalam Edward Carpenter Ananda K. Coomaraswamy védánta dzsnyání vivéka India Ceylon Srí Lanka Tamilnádu

 

Srí Rámakrisna „Menj tovább...” Srí Rámakrisna tanításai és példázatai. Fordította és a jegyzeteket írta Buji Ferenc

Új Forrás (Tata), 2019/3. 12–16. és 25–39.

jóga védánta bhakti

 

Ananda K. Coomaraswamy

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/3. (LIII. évf.), 3–7.

Mutu Coomaraswamy

 

Erdély. Szimbólum és realitás

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2018/4. (VI. évf.), 31–40.

Erdélyi Fejedelemség táncházmozgalom Csíksomlyó

 

Ars sine scientia nihil

Magyar Művészet. A Magyar Művészeti Akadémia elméleti folyóirata (Budapest), 2018/1. (VI. évf.) 13–22.

Tudomány művészet középkor modern kor modernitás harmónia egység

 

Úton hazafelé

Vigilia (Budapest), 2017/12. (LXXXII. évf.) 899–900.

Isten hazatérés otthon

 

Előszó

Lao-tze: Tao te ching. A lényegi középpont és kibontakozásának könyve. Budapest, 2017, Persica Kiadó. Ford. Padányi-Gulyás Gábor. 7–13.

Lao-ce Tao te king hermeneutika taoizmus Nyugat

 

Nihilizmus metafizikai álruhában. Az érték heideggeri elmélete

Új Forrás (Tata), 2016/2. 33–49.

axiológia posztmodernizmus értékelmélet metafizika lét ittlét igazság alétheia filozófiatörténet

 

„A dolgokból elég.” Molnár Sándor ürességművészete / „It is enough of things as such.” The emptiness-art of Sándor Molnár

Molnár Sándor: Üresség. Festmények 2010–2016 / Sándor Molnár: Emptiness. Paintings 2010–2016. Budapest, 2016, Magyar Művészeti Akadémia, 23–35.

üresség emptiness művészet art festészet painting misztika mysticism Hamvas Béla Béla Hamvas alkímia alchemy festőjóga paintingyoga

 

Te is fiam, Nietzsche? [külső link]

Életünk (Szombathely), 2015/9. (LIII. évf.), 1–28.

filozófia Friedrich Nietzsche Martin Heidegger Isten halála nihilizmus Isten semmi lét hatalom akarása emberfeletti ember posztmodernizmus posztmodernitás modernség értékek átértékelése nihil Sein Seiende filozófiatörténet metafizika Übermensch ittlét Faust

 

Buji Ferenc: Örvény és kristály. Molnár Sándor művészetbölcselete [külső link]

Új Forrás (Tata), 2014/5, 72–82.

művészet képzőművészet festészet művészetfilozófia jóga Hamvas Béla

 

Buji Ferenc: Angelus Silesius [külső link]

Új Forrás (Tata), 2003/10., 16–21.

Angelus Silesius misztika Katolikus Egyház

 

Buji Ferenc: A Hamvas-divat

Baka Györgyi (szerk.): A beváltás helye. A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár előadóinak írásai Hamvas Béláról a 15 éves népfőiskolai képzés köszöntésére. Százhalombatta: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 2012, 9–11.

Hamvas Béla divat irodalom egzisztencialitás

 

Domokos Tibor: A rend és a szabadság világa. Beszélgetés Buji Ferenccel

Híd. Evangélikus missziói magazin, 2011/3., p. 14–16.

kereszténység rend szabadság

 

Buji Ferenc: Isten halálától az ember haláláig. Az értelem posztmodern önfeláldozása [külső link]

Ökotáj (Budapest), 41–42. (2009), p. 10–31.

tradíció modernség posztmodernizmus posztmodernitás dekonstrukció diskurzus narráció érték pluralizmus Jacques Derrida Jean Baudrillard metafizika szimulákrum

 

Eckhart Mester: Hatvannyolcadik szentbeszéd (bevezetés a szöveg) [külső linkek]

Új Forrás (Tatabánya), 2008/4., p. 3–15. Fordította és a bevezetést (Eckhart mester beszéde az Istenhez való közelség tényéről és tudatáról, 3–5.) írta Buji Ferenc

misztika spiritualitás összehasonlító vallástudomány a lélek alapja Isten lemondás önmegsemmisítés

 

Buji Ferenc: A transzcendencia okkult és szekuláris degenerálódása [külső link]

Ökotáj (Budapest), 39–40. (2008), p. 11–28.

szakralitás szekularizmus spiritualitás modernség nivelláció transzcendencia kereszténység egyház okkultizmus ezotéria New Age tudomány materializmus

 

Buji Ferenc: Az ember evolúciós önértelmezése [külső link]

Ökotáj (Budapest), 37–38. (2007), p. 21–34.

evolúció evolucionizmus mitológia Popol vuh minőség materializmus

 

Buji Ferenc: A görögségtől a kereszténységig. A hamvasi hagyományértelmezés stádiumai

Életünk (Szombathely), 2007/2–3., p. 28–44.

Hamvas Béla hagyomány tradicionális iskola Scientia Sacra Az ősök nagy csarnoka Karnevál evangélium középkor vallás idill

 

Buji Ferenc: A teológia babiloni fogsága. Válasz „A mindig másik Jézus” című kritikára

2006. Publikálatlan. 14 oldal

kereszténység korszerűség idők jelei zsidóság antiszemitizmus filojudaizmus antikrisztianizmus keresztényüldözés Jézus Krisztus imádság spiritualitás materializmus Ószövetség Újszövetség

 

Ananda K. Coomaraswamy: A vízözön a hindu hagyományban

Axis Polaris (Budapest), VI. (2004), p. 33–41. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

hinduizmus özönvíz Noé világkorszak manvantara kalpa teremtés teremtéstörténet genezis apokalipszis eszkatológia Manu véda pitrijána atyák útja ősök útja dévajána istenek útja Edda Völuszpa

 

Srí Niszargadatta Mahárádzs: A megvalósítás gyöngyfűzére. A megvalósításról és előfeltételeiről

Tradíció (Debrecen), 2005, p. 97–102. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

hinduizmus Ramana Maharsi advaita védánta önvaló guru spiritualitás komolyság valóság lét dnyána dzsnyána megismerés meditáció vágytalanság szenvedés boldogság odaadás tökéletesség felébredés megvalósítás megvilágosodás

 

William C. Chittick: Az isteni megnyilvánulás színhelyei. Isten és a világ viszonya Ibn al-‘Arabínál

Tradíció (Debrecen), 2004, p. 111–114. Fordította Buji Ferenc

Ibn ‘Arabí iszlám szúfizmus Isten világ teremtés lét

 

Abú Jazíd al-Bisztámí: Mirádzs

Tradíció (Debrecen), 2004, p. 115–132. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

iszlám szúfizmus mennybemenetel Halládzs misztika örökkévalóság öröklét egység Mohamed

 

László Virgil – Mézes Zsolt: „Az embernek önmagát a legnehezebb alakítania.” Beszélgetés Buji Ferenccel [külső link]

Kairosz (Budapest), II/Tavasz (2004), p. 42–50.

kereszténység tradíció középkor misztika metafizika egyház spiritualitás ökumenizmus misszió megtérés iszlám

 

Whitall Perry: A teremtés mint Isten önmegnyilatkozása

Tradíció (Debrecen), 2003, p. 99–104. Fordította Buji Ferenc

metafizika kozmológia tradíció evolúció evolucionizmus Isten teofánia

 

Thomas Traherne: Földi paradicsom

Buji Ferenc: Magasles. Esszék és reflexiók a tradíció távlatából (Budapest, 2003, Kairosz Kiadó), p. 188–190. Fordította Buji Ferenc

preegzisztencia gyermekkor Paradicsom szépség ártatlanság transzcendencia

 

A teljesség szikrái. Bhagaván Srí Ramana Maharsi tanításai

2002. Publikálatlan. 94 oldal. Fordította Buji Ferenc

hinduizmus advaita védánta metafizika önvaló átman elme dnyána dzsnyána móksa mukti megvalósítás felébredés megvilágosodás megszabadulás szabadság meditáció jóga guru kegyelem szív

 

Buji Ferenc: Mária és Márta

Tradíció (Debrecen), 2002, p. 113–126.

kereszténység kontempláció szemlélődés cselekvés hinduizmus misztika meditáció tantra jóga karma jóga nemcselekvés ksatrija harcos bráhmana papság dharma via positiva via negativa

 

H. L.: Beszélgetés Buji Ferenccel, Ramana Maharsi Oltalmazó útmutatás című könyvének fordítójával

2001. Publikálatlan. 3 oldal

guru ego védánta reinkarnáció

 

Saikh Ahmad al-‘Alawí: Díván. Nyolc költemény

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 189–192. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

iszlám szúfizmus Muhammad al-Búzídí lelkivezetés mester és tanítvány Frithjof Schuon versek

 

Srí Muruganar: Ramanába olvadva

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 205–207. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

hinduizmus Ramana Maharsi mester és tanítvány advaita védánta megszabadulás móksa mukti bhakti odaadás csönd

 

Srí Szádhú Óm: Szádhana és tevékenység

Tradíció (Debrecen), 2001, p. 225–226. A bevezetést írta és fordította Buji Ferenc

hinduizmus advaita védánta Ramana Maharsi kegyelem elme önismeret önfigyelem

 

Buji Ferenc: Házasság: pro és kontra Krisztus szerint

Igen (Budapest), 2001/4., p. 18–20.

kereszténység evangélium Jézus Krisztus válás lemondás család nemzés papi nőtlenség cölibátus

 

Jakob Böhme: Az érzékfeletti életről. A tanítvány és a mester közötti beszélgetés

Axis Polaris (Budapest), I. [2000], p. 63–80. Fordította Buji Ferenc

teozófia misztika spiritualitás mester és tanítvány akarat lemondás Teremtő teremtmény kegyelem test lélek pokol menny

 

Buji Ferenc: Ismeretlen eredetű szavaink

Életünk (Szombathely), 2000/6., p. 732–745.

nyelvészet finnugor finnugrisztika jövevényszavak alapnyelv sztyeppei népek Padányi Viktor

 

Vita.   Martin Buber: Vallás és modern gondolkozás Carl Gustav Jung: Vallás és pszichológia  Martin Buber: Válasz Carl Gustav Jungnak Buji Ferenc: A hívő és a gnosztikus. Hozzászólás Martin Buber és Carl Gustav Jung vitájához

 

Martin Buber: Vallás és modern gondolkozás

Műhely (Győr), 1999/2., p. 38–42. Fordította Buji Ferenc

Carl Gustav Jung pszichológia pszichologizálás vallás hit gnózis lélek psziché Isten individuáció tudat mandala Selbst projekció

Carl Gustav Jung: Vallás és pszichológia

Műhely (Győr), 1999/2., p. 43–45. Fordította Buji Ferenc

Martin Buber vallás pszichológia gnózis psziché metafizika teológia projekció

Martin Buber: Válasz Carl Gustav Jungnak                     

Műhely (Győr), 1999/2., p. 46–47. Fordította Buji Ferenc

Carl Gustav Jung pszichológia pszichologizálás tudattalan vallás misztérium gnózis Karpokratész

Buji Ferenc: A hívő és a gnosztikus. Hozzászólás Martin Buber és Carl Gustav Jung vitájához

Műhely (Győr), 1999/2., p. 47–58.

Martin Buber Carl Gustav Jung haszidizmus alkímia hermetizmus hit tudás gnózis relativizmus vallás Isten perszonalizmus mágia intolerancia egalitarizmus kinyilatkoztatás passzivitás dualizmus tudomány

 

Vita.   Buji Ferenc: Keresztelő Szent János és a zsidó politikai messianizmus Geréby György – Rugási Gyula: A csodálatos bizonyítás. „Zsidó nemzeti hybris” és „politikai messianizmus Buji Ferenc: A célt tévesztett bumeráng. Válasz Geréby Györgynek és Rugási Gyulának

 

Buji Ferenc: Keresztelő Szent János és a zsidó politikai messianizmus

Igen (Budapest), 1999/3., p. 16–19.

Izrael messiás Ószövetség történelem gazdaság politika messiási kor Római Birodalom prozelita prozelitizmus istenfélő diaszpóra béke

Geréby György – Rugási Gyula: A csodálatos bizonyítás. „Zsidó nemzeti hybris” és „politikai messianizmus”

Élet és irodalom (Budapest), 2000. június 16., p. 12–13.

Buji Ferenc IGEN folyóirat zsidóság világhatalom antiszemitizmus antijudaizmus összeesküvés-elmélet Keresztelő Szent János szótéria diaszpóra prozelitizmus messiási váradalom judaizmus Gershom Scholem üdvtörténet keresztényellenesség

Buji Ferenc: A célt tévesztett bumeráng. Válasz Geréby Györgynek és Rugási Gyulának

Igen (Budapest), 2001/1., p. 16–19.

zsurnalizmus gnózis összeesküvés-elmélet messianizmus zsidó vallás zsidóság választott nép Gershom Scholem politikai messianizmus Maimonidész Ószövetség Újszövetség allegorikus Szentírás-értelmezés interpretatio christiana cenzúra kirekesztés

 

Buji Ferenc: Magyarság és Tradíció

Pannon Front (Budapest), 24. (1999), p. 17–21.

kasztrendszer néphagyomány Molnár V. József tradíció rend szabadság metafizika spiritualitás metafizikai tradicionalitás Hamvas Béla László András

 

Fritz Meier: A természet az iszlám ezoterikus monizmusban

1998. Publikálatlan. Részlet. 17 oldal. Fordította Buji Ferenc

szúfizmus ezotéria természetbölcselet természetmisztika Azíz Naszafí mester és tanítvány egység wudzsúdí iskola szabadság szeretet teológia ‘ulamá

 

Buji Ferenc: A kány-szócsalád

Magyar Szemle (Budapest), 1996/7–8., p. 732–745. és 1996/9., p. 900–916.

nyelvészet finnugrisztika ugor alapnyelv szócsalád szógyök avar nyelv

 

Buji Ferenc: A botlás köve, avagy a p- > f- hangátalakulás

1995. Publikálatlan. 12 oldal

nyelvészet finnugrisztika finnugor nyelvészet ugor alapnyelv nyelvfejlődés

 

Julius Evola: Spirituális férfiasság a buddhizmusban

Őshagyomány (Budapest), 12. [1993.], p. 11–19. Fordította Buji Ferenc

virilitás heroizmus Buddha moralitás humanizmus demokrácia vallás

 

Vita.   Jacques-Albert Cuttat:  Keresztény tapasztalat és keleti spiritualitás   Julius Evola:  A keleti és nyugati vallások találkozásának problémájáról

Jacques-Albert Cuttat: Keresztény tapasztalat és keleti spiritualitás

Őshagyomány (Budapest), 11. (1993.), p. 52–59. Fordította Buji Ferenc

kereszténység Kelet és Nyugat jóga dialógus összehasonlító vallástudomány komparatív vallástudomány misztika májá

Julius Evola: A keleti és a nyugati vallások találkozásának problémájáról

Őshagyomány (Budapest), 11. (1993.), p. 60–68. Fordította Buji Ferenc

Jacques-Albert Cuttat összehasonlító vallástudomány komparatív vallástudomány Kelet és Nyugat bhakti

 

 

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

© A honlapon közölt dokumentumok a szerzői jog védelme alá tartoznak.